Maatwerk

Stevelink Bedrijfsadvies kan u op verschillende manieren ondersteunen. U bepaalt in welke hoedanigheid u ons wilt inschakelen: als bedrijfs- of financieel adviseur, crowdfunding expert of bedrijfs coach. Afhankelijk van uw personele bezetting biedt Stevelink Bedrijfsadvies u periodieke of incidentele ondersteuning aan. Uw wensen en behoeften staan centraal. Wij kunnen werkzaamheden van u overnemen. Of u begeleiden bij het zelf uitvoeren ervan. Met als doel meer financiële regie, controle en onafhankelijkheid.

Crowdfunding
 • Screening businessplan op haalbaarheid
 • Een solide businessplan
 • Bijbehorende financiële prognose
 • Voorbereiden, indienen crowdfunding aanvraag
Groeiplan
 • Uw ambities vertaald in concrete doelstellingen
 • Advies over kansen en knelpunten
 • Financieel plan voor middellange termijn
 • Uitgewerkte groeistrategie
Bedrijfsscan
 • Sterktes en zwaktes
 • Kansen en knelpunten
 • Financiële positie en mogelijke kostenbesparingen
 • Branchevergelijking
Bedrijfscoaching
 • Zichtbare, betere resultaten
 • Zelfstandig op cijfers kunnen sturen
 • Een uitstekende financiële gezondheid
 • Betere gesprekspartner boekhouder of accountant

 

Overige expertise

Stevelink Bedrijfsadvies  kan naast haar eigen expertise desgewenst gebruik maken van een uitgebreid netwerk van specialisten en adviseurs. Zo bent u zeker van een hoge kwaliteit en een complete dienstverlening.