Maatwerk

Stevelink Bedrijfsadvies kan jou op verschillende manieren ondersteunen. Jij bepaalt in welke hoedanigheid je ons wilt inschakelen: als bedrijfsadviseur, crowdfunding expert of bedrijfscoach. Afhankelijk van jouw personele bezetting biedt Stevelink Bedrijfsadvies jou periodieke of incidentele ondersteuning aan. Jouw wensen en behoeften staan centraal. Wij kunnen werkzaamheden van jou overnemen. Of jou begeleiden bij het zelf uitvoeren ervan. Met als doel meer financiële regie, controle en onafhankelijkheid.

Crowdfunding
 • Screening businessplan op haalbaarheid
 • Een solide businessplan
 • Bijbehorende financiële prognose
 • Voorbereiden, indienen crowdfunding aanvraag
Groeiversneller
 • Jouw ambities vertaald in concrete doelstellingen
 • Advies over kansen en knelpunten
 • Financieel plan voor middellange termijn
 • Uitgewerkte groeistrategie
Bedrijfsscan
 • Sterktes en zwaktes
 • Kansen en knelpunten
 • Financiële positie en mogelijke kostenbesparingen
 • Branchevergelijking
Bedrijfscoaching
 • Zichtbare, betere resultaten
 • Zelfstandig op cijfers kunnen sturen
 • Een uitstekende financiële gezondheid
 • Betere gesprekspartner boekhouder of accountant

Overige expertise

Stevelink Bedrijfsadvies  kan naast haar eigen expertise desgewenst gebruik maken van een uitgebreid netwerk van specialisten en adviseurs. Zo ben je zeker van een hoge kwaliteit en een complete dienstverlening.